Læs nyheder

Nyheder fra MyPressWires netværk

Opret dig som journalist og modtag relevante nyheder


Kategori: Samfund     Resultater: 8054
Pressemeddelelse    20/03-17
Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi
Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi, så de ikke bliver syge af at gå på arbejde. Det fastslår beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, som vil have gennemført en række forslag fra Arbejdsmiljørådet om epoxy og isocyanater.
Pressemeddelelse    20/03-17
Det Blå Danmark stiller skarpt på autonome skibe
Autonome skibe kan i fremtiden få en central rolle for Det Blå Danmark. Men der er behov for at udvikle teknologiløsninger og indtænke driftssikkerhed til fremtidens autonome skibe. Det viser en foranalyse udarbejdet af DTU og Søfartsstyrelsen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    18/03-17
Danmarks største privatfinansierede miljøgenopretning er afsluttet
Næsten 10.000 nedlagte benzingrunde er undersøgt, og 3.500 af dem er oprenset under Oliebranchens Miljøpulje. Det har taget 23 år, og der gravet så meget jord op fra de gamle benzingrunde, at Rundetårn kunne fyldes 600 gange.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    17/03-17
Skatteordfører besøger skattecenter
MF Jesper Petersen, Socialdemokratiet, skal mandag se det område, hvor Tønder Kommune gerne vil have placeret nye skattearbejdspladser
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    17/03-17
KL Topmøde 2017
God offentlig ledelse starter i ministerierne med lige muligheder og moderne lovgivning. Råb op kommuner, så det kan høres hele vejen til Christiansborg!
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    16/03-17
Hvordan får Tønder Kommune et endnu bedre kultur- og fritidsliv?
En stor workshop i ECCO Centeret skal give idéer og forslag til, hvordan det lokale kultur- og fritidsliv kan blive endnu bedre
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    16/03-17
Europæisk milliardsucces for dansk forskning
Gennem de 10 år European Research Council har eksisteret, har 150 forskere trukket 1,75 milliarder kroner fra EU til forskning i Danmark. Bevillingerne har især løftet den frie forskning.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    15/03-17
Flydende danske æg er på vej til Sydkorea
Det sydkoreanske marked er nu åbnet for danske æg i flydende form. Det sker efter et møde mellem miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og hans sydkoreanske kollega i sidste uge.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    15/03-17
Kulturministeren sikrer støtte til nyhedsmedier i grænselandet
Kulturministeren har i dag fremsat et nyt lovforslag, der skal sikre, at nyhedsmedier i grænselandet ikke udelukkes fra at få mediestøtte. Det har aldrig været hensigten at udelukke danske medier, der skriver til det danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske mindretal i Sønderjylland.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    15/03-17
Aftale om nye vindmølle-testpladser på plads
Regeringen har sammen med S, DF og SF indgået en aftale om at udvide de nationale testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre med i alt fire nye testpladser. Aftalen skal understøtte Danmarks stærke position inden for avanceret produktion af vindteknologi. RV har tilsluttet sig aftalen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    15/03-17
Hvordan håndterer vi væksten og udviklingen - i hele Danmark?
En række politiske udspil fra skiftende regeringer sigter efter at sikre vækst og udvikling i hele Danmark. Men hvordan går man fra paragraffer til virkelighed og forener de mange modsatrettede interesser? Den danske Landinspektørforening har samlet en række eksperter og meningsdannere til en konference for at drøfte værktøjer og muligheder
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    14/03-17
Enig forligskreds vil skabe bedre rammer for ressourceforløb og større tryghed for borgerne
Med et fælles mål om bedre ressourceforløb skal en ny initiativpakke skabe klare rammer for kommunernes arbejde med ressourceforløb og større tryghed for borgerne.
Pressemeddelelse    14/03-17
Redegørelse om "Panama-Papers" fremlagt
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag med de politiske partier drøftet Finanstilsynets endelige undersøgelse af danske bankers involvering i "Panama-Papers". Ifølge redegørelsen har bankerne ikke haft tilstrækkelig fokus på hvidvaskreglerne, og erhvervsministeren vil nu drøfte konkrete initiativer med partierne.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    14/03-17
Kulturministeren nedsætter museumsråd for Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst
Kulturministeren nedsætter museumsråd for Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Museumsrådene skal styrke det daglige arbejde i museernes ledelser.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    14/03-17
Ny mulighed for erhvervslivet gav pote
Gennem den nye IGU-ordning har landmand Helmuth Thomsen fået tiltrængt arbejdskraft til sit landbrug. Andre virksomheder med samme behov kan også få glæde af ordningen
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    14/03-17
Antallet af personer på kontanthjælp er på vej ned
I april 2016 var der 156.500 fuldtidspersoner på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Syv måneder senere var antallet faldet til 151.200. Det svarer til et fald på 5.200 fuldtidspersoner siden april 2016, hvor kontanthjælpsloftet trådte i kraft, viser en ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet.
Pressemeddelelse    10/03-17
Faglærte får bedre mulighed for at blive optaget på en videregående uddannelse
Tømrere, snedkere og kokkes muligheder for at blive optaget på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole forbedres fra i år. Der skal være mulighed for livslang læring, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    09/03-17
Sydkoreansk landbrugsminister: Dansk fjerkræ- og æggeproducenter bør være klar til at eksportere inden udgangen af marts
Efter et møde i dag mellem miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og hans sydkoreanske kollega er der udsigt til, at danske fjerkræ- og æggeproducenter inden længe kan genoptage eksporten til Sydkorea.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    09/03-17
Gode råd til fædre på barsel
Foreningen Far har lanceret en ny selvhjælp og aktivitetsgruppe for fædre på barsel og fædre der har været på barsel. Formålet er at fædrene herved kan give hinanden gode råd, dele sjove oplevelser og stille hinanden spørgsmål. Tilmeldingen er GRATIS og et tilbud til fædre og kommunerne om en fælles indsats lokalt og på landsplan.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    08/03-17
Kommunale midler brugt efter reglerne
Uvildig undersøgelse af turistforeningens økonomi frifinder foreningen i forhold til anvendelse af kommunalt tilskud. Men der er også kritikpunkter
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    08/03-17
Dansk fødevaresikkerhed er populær i Sydkorea
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen rejser i dag til Sydkorea, hvor han blandt andet skal fortælle om den danske fødevaresikkerhed.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/03-17
Lammefjorden igen med i Støt Brysterne
Igen i år kan man købe grøntsager og samtidig støtte kræftforskning.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/03-17
Topscorer og højdespringer
I dag uddeler Sundhedsstyrelsen uddannelsespriser til to hospitalsafdelinger, der er særlig gode til at videreuddanne læger i Danmark
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/03-17
Hvem forsøger at begå selvmord? Forskelle mellem Region Nordjylland og Region Sjælland
Et nyt forskningsprojekt viser, at der er regionale forskelle på de personer, der forsøger at tage deres eget liv.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/03-17
Skatteministeren får gode argumenter for Tønder
Med en officiel henvendelse opfordrer Tønder Kommune nu skatteministeren til at placere nye skattearbejdspladser ved det eksisterende skattecenter i grænsebyen
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/03-17
Beskæftigelsesministeren vil forlænge frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil forlænge frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet frem til 1. juli 2019.
Pressemeddelelse    07/03-17
Tønder sætter fokus på at forstå fremtiden
I uge 12 er den teknologiske udvikling og vores fælles fremtid på dagordenen i Tønder. Den kendte foredragsholder og forfatter til bogen Forstå Fremtiden Anders Hvid gæster byen til tre arrangementer for både byens borgere, erhvervsliv og ungdomsuddannelser.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/03-17
Plakat sender personlig hilsen til 1500 borgere
I Korsør sender erhvervsforeningen nu kærlighed og en dybfølt tak ud til borgerne. Det sker via 1500 plakater, der mandag morgen var at finde i byens gader. Alle plakaterne viser et stort hjerte med et navn i, og er en personlig tak til borgerne for at bakke op om det lokale erhvervsliv, om byen og for at være med til at udvikle lokalområdet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/03-17
Mette Bock er klar med plan for nye reformer
Efter 100 dage som kulturminister løfter Mette Bock sløret for en række nye reforminitiativer, der i de kommende år skal modernisere kulturpolitikken og styrke dansk kultur. Kulturministeren udpeger 10 konkrete indsatsområder.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    06/03-17
Berigtigelse: Kritik fra ombudsmand er ikke rettet mod Dansk Byggeri
Det fremgår af adskillige medier, at Dansk Byggeri har modtaget kritik af forbrugerombudsmanden vedrørende en kønsdiskriminerende reklame. Kritikken retter sig mod Danske Byggecentre, og Dansk Byggeri har således intet med reklamen at gøre
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    05/03-17
Erhvervsministeren rejser til USA for at sælge dansk greentech og hente inspiration
I dag rejser erhvervsministeren til USA, hvor han skal bane vejen for øget dansk eksport af vind- og vandteknologi. Undervejs mødes han blandt andet med Trumps nye transportminister. Og så skal han se nærmere på, hvordan amerikanerne fremmer innovation og iværksætteri.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/03-17
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for januar måned
Ledigheden steg i januar måned. Der var således 400 flere fuldtidsledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,2 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 114.000 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig har beskæftigelsen været stigende siden foråret 2013.
Pressemeddelelse    03/03-17
Enorme mængder sand skal beskytte Danmarks mest udsatte kyst
Årets sandfodring af Vestkysten er netop gået i gang ved Årgab syd for Hvide Sande. For at holde havet i skak, bliver der i de kommende måneder sat ind med lige så meget sand, som der kan være på ladet af godt 85.000 lastbiler.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/03-17
Ph.d.-uddannelsen har høj kvalitet og er attraktiv på det private arbejdsmarked
Ny omfattende analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at ph.d.-uddannelsen trods væsentlig flere studerende bibeholder et højt fagligt niveau. Samtidig finder en stor andel ph.d.-uddannede beskæftigelse i det private.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/03-17
Eksperter skal se på vandløbslovgivningen
Mere nedbør over Danmark og de danske marker medfører flere oversvømmelser og mere vand i vandløbene. Det giver behov for en modernisering af vandløbslovgivningen, og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er nu klar med kommissoriet til den ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger på området.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/03-17
Præster kan forebygge selvmord
Resultaterne af et forskningsprojekt har vist, at præster har store muligheder for at forebygge selvmord, men de har manglet viden og undervisning. På baggrund af forskningsrapporten er der nu lavet et grundigt undervisningsmateriale til præster og kommende præster. Projektet er støttet af Velux Fonden.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/03-17
Sundhedsstyrelsen offentliggør ny samlet specialeplan
Specialeplanen sætter rammerne for, hvilke offentlige og private sygehuse, der må varetage specialiserede sygehusfunktioner i Danmark. Ca. en tiendedel af sygehusydelserne i Danmark planlægges på den måde af Sundhedsstyrelsen, og der er tale om funktioner, som vi stiller særlige krav til, f.eks. fordi der er tale om sjældne tilstande og behandlinger, fordi varetagelse er meget kompleks, eller fordi funktionerne kræver særlige ressourcer.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/03-17
Massiv naboopbakning til Tønder
Esbjerg, Varde og Fanø kommuner støtter Tønders indsats for at tiltrække nye skattearbejdspladser. Også de sønderjyske kommuner bakker op
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/03-17
Overborgmester besøgte Grønttorvet
Med 10.000 nye københavnere om året skal der flere boliger til. Et af de større byggeprojekter er omdannelsen af det historiske Grønttorv i Valby, der over de næste fem år forhandles til en helt ny grøn bydel med over 2.000 blandede boliger. Overborgmester Frank Jensen besøgte tirsdag Grønttorvet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/03-17
Nye regler skal give plads til mere natur
Det skal være lettere for landmænd at udlægge naturarealer, uden at de risikerer at miste retten til opdyrkning. Miljø- og fødevareministeren er på vej med nye regler, der sikrer danske landmænd permanent genopdyrkningsret.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/03-17
Nye tal på kvalitet i uddannelserne
For første gang nogensinde er samtlige af landets studerende på de videregående uddannelser samt nyuddannede blevet bedt om at evaluere deres uddannelse. Det er sket i en rekordstor spørgeskemaundersøgelse, hvor mere end 76.000 studerende og 43.000 nyuddannede har svaret.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    01/03-17
Dansk Vækstkapital II rejser yderligere 255 mio. kr. til investering i mindre virksomheder med vækstpotentiale
Dansk Vækstkapital II, der blev etableret i november 2015, har ved second closing rejst yderligere 255 mio. kr. Fonden har i anden runde fået tilsagn fra både eksisterende og nye investorer og lander på 2,9 mia. kr.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    01/03-17
Ny direktør for Fødevarepartnerskabet
Lise Walbom er ny administrerende direktør for det nyoprettede Fødevarepartnerskab.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    01/03-17
Miljø- og fødevareministeren strammer op for brugen af vigtigt antibiotikum
Den stigende kurve for colistinforbruget i svineproduktionen skal knækkes. Derfor skal forbruget fremover tælle tungere i landmændenes medicinregnskab
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    01/03-17
NY FORSKNING: Det bedste for barnet er lige tid hos far og mor
Ny svensk forskning viser, at skilsmissebørn, som deler deres tid ligeligt mellem mor og far, klarer sig bedre både socialt, økonomisk og helbredsmæssigt end børn, der bor mest hos den ene forælder. Det kræver en grundlæggende ændring i dansk familie lovgivning.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    01/03-17
Bestil et foredrag om den nyeste viden til dit hjem eller din arbejdsplads
Hvis du vil vide mere om rummet, kunstig intelligens, eller hvordan man oversætter dyreforsøg til mennesker, kan du fra i dag bestille et gratis foredrag med en forsker. I uge 17 rykker nogle af Danmarks klogeste hoveder ud i hele Danmark og formidler højdepunkterne fra deres forskning.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    28/02-17
Kommuner rådgiver beskæftigelsesministeren
Ni kommuner gav tirsdag beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen indspark til indsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere.
Pressemeddelelse    28/02-17
Tønder i fremstød for nye skattearbejdspladser
SKAT skal opgraderes, og Tønder Kommune argumenterer for, at en del af de nye arbejdspladser bør placeres i tilknytning til det eksisterende skattecenter i Tønder
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    28/02-17
FOREDRAG: Når børn og forældre mister kontakt
Foreningen Far taler onsdag kl. 19 hos Sct. Andreas Kirke i København om Foreningen Fars frivillige indsats i Danmark og oplevelserne, når børn og forældre mister kontakt. Arrangementet er gratis og alle er velkommen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    28/02-17
Tommerup udvalgt til projekt om klimatilpasning
"Tommerup - Den blå landsby" er blandt de fire ambitiøse klimatilpasningsprojekter, der er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. Gennem projektet vil Assens Kommune og Assens Forsyning lægge grunden til at udvikle et langsigtet samarbejde for at bane vejen til mere, bedre og billigere klimatilpasning.
Følg virksomhed