Læs nyheder

Nyheder fra MyPressWires netværk

Opret dig som journalist og modtag relevante nyheder


Kategori: Samfund     Resultater: 8054
Pressemeddelelse    10/02-17
Nyt Planklagenævn er nedsat
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag nedsat Planklagenævnet med professor Carsten Munk Hansen som formand. Planklagenævnet bliver en del af det nyetablerede Nævnenes Hus i Viborg og skal behandle sager på planområdet som følge af regeringens modernisering af planloven.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    10/02-17
Lovforslag: Jobpræmie til langtidsledige
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fredag fremsat et lovforslag, der giver langtidsledige en jobpræmie på op til 45.000 kr. for at komme i arbejde.
Pressemeddelelse    10/02-17
Nudging-eksperiment resulterede i aktivt tandlægevalg hos unge i Roskilde
Et forsøg med en digital tandlægevælger, der indeholdt information om tandlægers pris og beliggenhed, har skabt større prisbevidsthed og flere aktive tandlægevalg blandt 18-årige i Roskilde Kommune.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    09/02-17
Fokus på kontanthjælpsområdet giver pote
En ekstra indsats på kontanthjælpsområdet har givet bonus: Flere er kommet i job og uddannelse, heriblandt Jeppe Søndergaard Christensen, der fik chancen hos en lokal autolakerer
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    09/02-17
Minister: Danske fiskere må også fange fladfisk i den vestlige Østersø
Danske myndigheder følger nu de tyske myndigheder i forhold til, hvordan beskyttelsesperioden for torsk i vestlige Østersø skal forvaltes. Det betyder, at danske fiskere med øjeblikkelig virkning må fiske efter fladfisk på lige fod med tyske fiskere, så længe der ikke er store bifangster af torsk.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    09/02-17
Landdistriktspuljen åbner for nye projekter for 10 mio. kr.
Landdistriktspuljen åbner nu for ansøgninger til projekter inden for temaerne "Den moderne landsby", "Branding af lokale potentialer" og "Projekter på de små øer." I alt kan der søges om 10 mio. kr., der skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    08/02-17
Stor tilfredshed og opbakning til nationale kliniske retningslinjer
Efter fire års arbejde med de nationale kliniske retningslinjer, har Sundhedsstyrelsen bedt en række samarbejdspartnere give et bud på, hvad de mener om projektet. Og tilbagemeldingerne har i høj grad været positive.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    08/02-17
Erhvervsministeren nedsætter Basel-ekspertgruppe
Erhvervsministeren har nedsat en ekspertgruppe, som skal gennemgå anbefalingerne fra Basel-Komitéen, og se på, hvordan de påvirker danske realkreditselskaber og bankernes behov for yderligere polstring. Gruppen får samtidig til opgave at identificere væsentlige interesser i de efterfølgende EU-forhandlinger om Basel-anbefalingerne.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    08/02-17
Healthy Kids Academy inviterer erhvervslivet indenfor...
Social entreprenør Lotte Hornemann Søjborg og filialchef Carlo Bendtsen fra Volkswagen og Skoda Hillerød vil have erhvervslivet til at bakke op om et nyt akademi, der skal hjælpe overvægtige børn til en sund livsstil. Derfor inviterer de til informationsmøde tirsdag den 28. februar 2017. "Hillerød skal være den første by, som knækker kurven for disse børn," lyder målsætningen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/02-17
Servicetjek af hjerneskadeområdet
Sundhedsstyrelsen iværksætter på anmodning af Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne over for mennesker med en hjerneskade.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/02-17
Teaterdirektør i Domkirkens Hus
Mød teaterdirektør på Aarhus Teater, Trine Holm Thomsen, den 23. februar når Aarhus Domkirke inviterer til Højskoleformiddag i Domkirkens Hus.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/02-17
Minister baner vejen for tættere samarbejde mellem israelske og danske vandvirksomheder
Både Danmark og Israel er stærke inden for vandteknologi, der fremmer miljøvenlige løsninger. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen rejser i dag til Israel for at styrke samarbejdet mellem danske og israelske forskningsinstitutioner og virksomheder på området.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/02-17
Rekordstort antal forenklingsforslag gennemføres
Regeringen har behandlet et rekordstort antal forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler. Blandt andet indfører regeringen en række forenklinger, som vil lette dagligvarebranchen for unødvendige byrder.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    06/02-17
Nu har alle plejehjem fået egen læge
Der skal tilknyttes faste læger til plejehjemmene i kommunerne, og det er lykkes Assens Kommune at få 10 ud af 10 aftaler på plads. Den nye ordning betyder, at lægerne nu kommer ud til de ældre på plejehjemmene og giver behandlingen i trygge rammer.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    06/02-17
Specialeplanen skal fremover følges mere detaljeret
Den årlige opfølgning på specialeplanen vil fremover blive suppleret med en systematisk monitorering af udvalgte specialfunktioner. Monitoreringen skal følge, hvordan det går med at varetage udvalgte specialfunktioner.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    06/02-17
Færre opbruger dagpenge
Det gennemsnitlige ugentlige antal personer, der opbruger dagpengeretten, er faldet med godt 20 pct. fra 1. halvår 2016 til perioden juli-oktober 2016.
Pressemeddelelse    06/02-17
Masser af nye vådområder på vej: Vil fjerne 1.200 tons kvælstof om året
En samarbejdsaftale mellem kommunerne og staten sætter gang i den største indsats for vådområder nogensinde - den vil fjerne 1.200 tons kvælstof og fire tons fosfor.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/02-17
Minister: Vi skal have fælles spilleregler i den vestlige Østersø
Der er opstået uklarhed om EU-reglerne for beskyttelse af torsken i den vestlige Østersø. Miljø- og Fødevareministeriet er i kontakt med de tyske myndigheder for at afklare situationen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/02-17
Sker der tortur i Danmark?
I henhold til FN Tortur konventionen artikel 1 er udtrykket »tortur« enhver handling, ved hvilken stærk smerte eller lidelse, enten fysisk eller mental, bevidst påføres en person .... af nogen grund baseret på nogen form for forskelsbehandling, når en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der virker i embeds medfør.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/02-17
Ny aftale vil sikre bedre vilkår for pendlerne i Øresundsregionen
Den svenske ID-kontrol og grænsekontrol har haft store konsekvenser for pendlerne og for virksomhederne i Øresundsregionen. Sverige og Danmark er derfor blevet enige om at indgå en aftale om, at den svenske grænsekontrol vil blive gennemført i togene på vej over Øresund i stedet for, at toget skal holde og vente i 10 minutter på den første station i Sverige.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/02-17
Ny pulje støtter forsøg med et medicinfrit afsnit i psykiatrien
Regioner kan nu søge penge til at afprøve nye behandlingsmetoder, der kan medvirke til at nedbringe medicinforbruget i psykiatrien.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/02-17
Regeringen styrker indsatsen mod digitale sexkrænkelser
Regeringen præsenterer i dag et udspil, der sætter ind med en bred vifte af initiativer i kampen mod digitale sexkrænkelser. Med udspillet lægger regeringen op til at skærpe straffen, og politiets behandling af konkrete sager bliver styrket. På ungdomsuddannelserne styrkes den forebyggende indsats, og trivselsmålinger skal bruges til at holde øje med, om elever krænkes på nettet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/02-17
Danske virksomheder skal tættere på rummet
En ny innovationsindsats skal give flere danske virksomheder muligheder for at anvende satellitdata.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/02-17
Bedre spildevandsrensning er lovkrav
Statens vandplaner forpligter Tønder Kommune til at sikre bedre spildevandsrensning på landet, understeger teknik- og miljøudvalgsformanden
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/02-17
Mette Bock kickstarter kulturindsats i Japan
Kulturministeren er fra 6.-11. februar i Japan for at fremme den kulturelle udveksling og samarbejdet mellem Japan og Danmark. På programmet er blandt andet åbningen af en Skagensmaler-udstilling, besøg hos danske kunststuderende på udveksling og på jazzspillestedet SuperDeLuxe, som Copenhagen Jazz House samarbejder med.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/02-17
Jobcenter Tønder booster den borgerrettede indsats
Med 3,5 millioner kroner, fire ekstra medarbejdere og to nye projekter vil Jobcenter Tønder hjælpe ledige i arbejde
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/02-17
Kedelig nordisk førsteplads til Danmark for rygning og alkohol
Danmark indtager en kedelig førsteplads som det land i Norden, hvor flest voksne ryger dagligt og oftest drikker alkohol. Det viser den anden fællesnordiske undersøgelse med sammenlignelige resultater om kost, fysisk aktivitet og overvægt, som DTU Fødevareinstituttet har stået i spidsen for. Den seneste dataindsamling har også undersøgt voksnes ryge- og alkoholvaner.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/02-17
Gyllelugten er blevet væsentligt reduceret, når vi kører gylle ud, siger svineproducent Per Nielsen på Bornholm.
Bornholm bliver kaldt for solskinsøen og besøges hvert år af flere tusinde turister. Øen har mange seværdigheder og en fantastisk natur. På landet ånder alt fred og idyl lige indtil man rammes af en skarp gyllelugt. Men sådan er det ikke alle steder på Bornholm. På Sigtemøllevejen ved Aakirkeby kan man nyde naturen i fulde drag uden at blive mødt med en ubehagelig lugt af svinegylle.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/02-17
Nordiske Azets køber Blue Nordic og Dansk Lønadministration
Den nye, nordiske HR-, løn- og regnskabsgigant Azets, der tidligere udgjorde Vismas BPO-division, har netop gennemført to opkøb i Danmark. Azets har allerede blikket rettet mod flere mulige opkøbsemner for at cementere og udbygge position på markedet
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    01/02-17
Danmark skaber flere store virksomheder men det går langsomt
Flere danske virksomheder vokser sig store i disse år, viser en ny analyse. Men det går langsomt, og der er behov for at se på rammerne for virksomhedernes adgang til kapital, hvis vi skal leve op til ambitionen om at skabe flere store virksomheder i fremtiden.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    01/02-17
Forandring og nytænkning på vej på danske folkebiblioteker
Landet over kan en lang række folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre se frem til at modtage i alt 13 millioner kroner. Pengene skal styrke kulturformidlingen og folkeoplysningen lokalt, og behovet for nytænkning, omstilling og forandring skal undersøges.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    31/01-17
Ny aftale om dobbeltuddannelse giver flere muligheder for sporskifte
Søren Pind præsenterer i dag en ny politisk aftale mellem V, K, LA, DF og S, der ændrer på den tidligere aftale om dobbeltuddannelse. Fremover får man mulighed for at tage en ny uddannelse, også på samme eller lavere niveau, hvis man i seks år har prøvet sin nuværende uddannelse af.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    31/01-17
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kommentar til ledighedstallet for november måned
Ledigheden steg i december måned. Der var således 1.300 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,3 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 114.600 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig har beskæftigelsen i mere end tre år været stigende.
Pressemeddelelse    31/01-17
Nordisk gigant inden for løn og regnskab gearer sig til vækst i Danmark
Den engelske kapitalfond, HgCapital, har netop købt BPO-divisionen ud af nordiske Visma. Det nye selskab får navnet Azets, der med en omsætning på over to milliarder NOK fra dag ét er født som en gigant inden for HR, løn og regnskab. Den nye koncern bebuder yderligere investeringer i hele Norden - og de første danske opkøb er allerede gennemført.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/01-17
Handelslivet ruster sig til fremtiden
Konkrete forslag til at styrke detailhandlen i Tønder Kommune fremlægges på møde i Agerskov den 6. februar
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/01-17
Politiken, sig undskyld!
Foreningen Far kan konstatere, at Politikens debatredaktionselv har sat socialrådgiver på indlæg som jobtitel.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/01-17
De næste tre grønne kandidater klar til Odense Byråd
De næste tre kandidater for Alternativet Odense melder sig på banen til det kommende kommunalvalg.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    28/01-17
Ny bandepakke: Bander bag tremmer
Danskerne skal kunne færdes på gaden uden frygt for at blive fanget i rocker- og bandegruppers skyderier. Flest muligt rockere og bandemedlemmer skal bag tremmer, og presset på rockerne og banderne skal øges. Med 28 initiativer sætter regeringen endnu stærkere ind mod rocker- og bandekriminalitet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    28/01-17
Dansk-kinesisk turismeår 2017 skal styrke turismen mellem Kina og Danmark
Danmark har indgået en aftale med Kina om et dansk-kinesisk turismeår i 2017. Turismeåret forventes at tiltrække markant flere kinesiske turister til Danmark de kommende år til gavn for turismeerhvervet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    27/01-17
Ny aftale om udlodningsmidler styrker det frie foreningsliv
Regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i dag indgået en aftale om fordeling af udlodningsmidler til idræt, kultur og andre almennyttige formål. Aftalen styrker økonomien for det frie foreningsliv og giver budgetsikkerhed for en række selvejende institutioner.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    26/01-17
Miljø- og fødevareminister inviterer til borgermøder om kystsikring og oversvømmelser
Efter den seneste måneds vejr med storm og stormflod inviterer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til borgermøde tre steder i landet for at få input fra borgerne.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    25/01-17
Planlov sikrer boliger til studerende
Erhvervsminister Brian Mikkelsen lover med ny planlov at fjerne vækstbarrierer og åbne for nye udviklingsmuligheder i landdistrikter, inden for turisme og i detailhandelen. Dansk Byggeri hæfter sig i første omgang ved, at der åbnes for at bygge flytbare, midlertidige boliger
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    25/01-17
Sygehusene har fået større fokus på organdonation
Sundhedsstyrelsens har gjort status på den nationale handlingsplan for organdonation fra 2014, og status er, at langt de fleste initiativer i planen er gennemført.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    25/01-17
Flere svært overvægtige i Norden
Flere voksne er blevet svært overvægtige i Norden. Det viser en fællesnordisk befolkningsundersøgelse af kost, fysisk aktivitet og overvægt, som DTU Fødevareinstituttet har stået i spidsen for. Som voksen er det blevet næsten ligeså almindeligt at være overvægtig som normalvægtig i Norden, og hver tredje voksen bevæger sig for lidt.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    25/01-17
Ny planlov fremsættes i dag i Folketinget
Erhvervsminister Brian Mikkelsen fremsætter i dag lovforslag om modernisering af Planloven, der giver kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med at der værnes om landskaber, natur og miljø.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/01-17
Regeringen placerer den nye politiskole i Vejle
Regeringen har besluttet at placere den nye politiskole i Vejle. Det sker på baggrund af, at der i Rigspolitiets rapport om en politiskole i Vestdanmark er vurderet 45 eksisterende bygninger i Vestdanmark, og at bygningen i Vejle samlet set vurderes at være den bedste.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/01-17
Sygedagpengereformen viser gode effekter - men der er behov for at se nærmere på stigende udgifter
Sygedagpengemodtagere kommer hurtigere tilbage i beskæftigelse som følge af sygedagpengereformen, viser ny effektanalyse.
Pressemeddelelse    24/01-17
Datingsite vil finde kærester til uniformerede singler
Et arbejde i uniform betyder ofte lange dage og skiftende arbejdstider. Det kan derfor være vanskeligt at finde en kæreste, der har forståelse for den krævende hverdag. Nyt datingsite vil hjælpe de mange uniformerede danskere med at finde en partner.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/01-17
Miljø- og fødevareministeren finder inspiration i fransk gastronomi og franske madspildstiltag
maden, at de har valgt at tage vidtgående skridt i kampen mod madspild. I dag besøger miljø- og fødevareministeren Lyon i forbindelse med kokkekonkurrencen Bocuse d'Or.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/01-17
Undgå eks'ens gæld ved skilsmisse
Mange tror, at det er i ægteskabet, at partnerens gæld udgør en risiko for privatøkonomien. Men faktisk er det i en helt anden situation, at gælden kan ramme hårdt - nemlig i tilfælde af skilsmisse. Her fortæller advokat Karen Gøtzsche fra Advodan, hvordan du undgår at betale dyrt for din partners gæld.
Følg virksomhed