Læs nyheder

Nyheder fra MyPressWires netværk

Opret dig som journalist og modtag relevante nyheder


Kategori: Landbrug     Resultater: 1444
Pressemeddelelse    11/12-15
Hver fjerde kvægbesætning har for lidt fokus på håndteringen af halte køer
Fødevarestyrelsen har fundet enkelte tydeligt halte køer, der ikke havde fået en passende behandling i mere end hver fjerde kvægbesætning, som er besøgt i forbindelse med en kontrolkampagne.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    10/12-15
Landinspektører i kamp for uvildigheden og retssikkerheden
Et nyt lovforslag om ændring af ejerskabsforholdene i landinspektørvirksomheder vil virke stik imod hensigten. En fejlbehæftet rapport kan føre til ændringer, der vil øge konfliktniveauet og ødelægge en international anerkendt model for landinspektørers arbejde, der anses for at være en vital del af landets grundlæggende infrastruktur.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    09/12-15
Flere boligkøbere går uden om banken: Alternativ finansiering vokser hastigt
Der er kommet gang i boligmarkedet igen efter finanskrisen. Men borgere i landdistrikterne oplever stadig, at de har svært ved at låne penge i de traditionelle banker. UdenomBanken ser intet problem i at finansiere de borgere, der bliver afvist i banken.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    09/12-15
Gødning fra biogas - et naturligt økosystem
Naboer til Bregentved Gods har udtrykt bekymring over, at godset gennem en aftale med Solrød Biogas skal modtage afgasset biomasse i tanke, der fordeles på 12 sites på det store landbrug. Frygten er blandt andet, at den afgassede biomasse vil lugte mere end gylle og skade naturen, når det spredes på markerne. Heldigvis er frygten ubegrundet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/12-15
Nu sendes Månegrisens modelstald i udbud
Modelstalden skal være med til at afklare, om svineproducenter i fremtiden kan producere ud fra faktiske målinger af miljøpåvirkningen fra deres stald.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/12-15
Strategi flytter domiciler
Dansk Halbyggeri A/S oplever, at et stigende antal virksomheder bygger nye firmadomiciler og lagerbygninger som led i en større strategi. Det var også tilfældet for Malmos A/S, som ønskede at komme tættere på sine kunder. Virksomheden er netop flyttet ind i sit nye domicil i Roskilde, opført af Dansk Halbyggeri A/S.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    04/12-15
Fiskeriaftale med Norge i hus
Fredag aften har EU og Norge indgået en aftale om fiskerierne i Nordsøen og Skagerrak for 2016. Dermed kan danske fiskere fortsætte de vigtige fiskerier i hele Nordsøen og Skagerrak - både i EU og norske farvande efter nytår.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    04/12-15
EU vedtager dødsliste over 37 invasive arter
I Danmark lever 10 dyre- og plantearter, som EU nu forpligter os til at bekæmpe. Til gengæld kan vi slippe for arter, der truer vores natur og økonomi.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    04/12-15
Danmarks søer, fjorde og åer har fået det bedre de sidste 25 år
I 25 år er Danmarks vand og natur blevet målt, vejet og overvåget gennem NOVANA-programmet, der viser naturens tilstand. Der er fortsat brug for forbedringer, understreger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    04/12-15
Natur-Energi: Grøn strøm til sort pris
Natur-Energi sænker prisen på klimavenlig strøm, så det fremover ikke koster ekstra at tænke grønt. Selskabets kunder er sikret en pris, der matcher prisen på konventionel energi.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/12-15
Minister giver bier og agerhøns bedre vilkår på brakmarker
Eva Kjer Hansen giver nu landmænd mulighed for at omdanne brakmarker til naturparadis for insekter, fugle og vildt. Særligt jægerne, biavlerne, ornitologerne og landbruget har ønsket reglerne for brakarealer ændret.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/12-15
Jimco vil fjerne lugtgener på fiskefabrikker
På den nylige fiskeindustrimesse Expo Pesca & AcuiPeru, som blev afholdt i Lima, præsenterede danske Jimco luftrensningssystemet FLO-K, der kan fjerne lugtgener fra fiskefabrikker uden brug af kemikalier.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/11-15
Gorm var nådig
Foreløbig inspektion af skove og kyster efter gårsdagens storm tyder på få skader.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/11-15
Ny mulighed på vej: Energioptimér tredimensionelt med droner
Med nye termografiske kameraer kan droner måle varmestråling og danne tredimensionelle modeller. Det tegner lovende for mere effektiv energirenovering i fremtiden. Landinspektørfirma udforsker teknologien.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    27/11-15
Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv
Ny dansk rapport om Internet of Things (IoT) har som den første undersøgt IoT-paratheden blandt nogle af landets største virksomheder
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    25/11-15
Landbrugets kvælstof skal kortlægges totalt
Som en del af den kommende fødevare- og landbrugspakke vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen have en fuld udbygning af målingerne af landbruget.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/11-15
Løft til landbruget skaber vækst i hele Danmark
Når landbruget får lov til at vokse, kommer det især landdistrikterne til gode. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen løfter i forbindelse med præsentationen af Vækst og udvikling i hele Danmark lidt af sløret for indholdet i den kommende fødevare- og landbrugspakke.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/11-15
Mere gødning giver landbruget milliardgevinst
Med nyt lovforslag vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen give landmænd lov til at bruge mere gødning. Det vil give landmændene en årlig gevinst på op til en mia. kroner.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    23/11-15
Hvad rimer på snevejr? Vinterdæk!
Så kom sneen for alvor til Danmark, og mange bilister har ikke nået at få skiftet til vinterdæk. Men hvad skal man vælge, når turen i den kommende tid går til dækspecialisten for at få skiftet? En række tests har givet Continental TS 850 topplaceringer. Faktisk har netop dette dæk været i top gennem de seneste tre års tests.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    20/11-15
Ny bog: Innovativ klimatilpasning med borgere
Klimatilpasning er en anledning til at skabe bedre byer og landdistrikter. Men det kræver, at professionelle fagfolk samarbejder på nye måder og skaber nye rammer for samarbejde med borgerne. Håndbogen "Innovativ klimatilpasning med borgere" samler gode erfaringer og anledninger til at planlægge og arbejde innovativt med klimatilpasning.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    19/11-15
Biogas i Solrød er et firedobbelt columbusæg
Stærkt signal fra de lokale kræfter i Solrød, som er gået sammen om at etablere et unikt biogasanlæg, lød det fra minister ved indvielsen af anlægget.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    18/11-15
Ekspertgruppe skal se på grødeskæring
Kommunerne kan se frem til en ny vejledning i, hvordan de bedst vedligeholder vandløbene. Især Bæredygtigt Landbrug har ønsket en ny vejledning.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    15/11-15
Ny debatbog: En blå erhvervsmand på dannelsesrejse
En nytænkende, underholdende og vanebrydende debatbog, hvori forretningsmanden og Venstre-politikeren Lars-Christian Brask præsenterer nye vinkler på vækstdagsordenen. Det sker i dialog med 11 markante danskere - blandt andre Soulaima Gourani, Christine Feldthaus, Jesper Theilgaard, Lars Kolind og Uffe Elbæk.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    13/11-15
Rift om pladserne til Skagen Vinterbader Festival 2016!
Der bliver rift om pladserne til Skagen Vinterbader Festival 2016. Med ønsket om at bibeholde en hyggelig atmosfære, hvor alle lærer hinanden at kende, begrænses deltagerantallet til 250. Denne melding har givet fuld fart på tilmeldingerne, og der er allerede nu tilmeldt 160 friske vinterbadere.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    11/11-15
Semler Gruppen går ind i landbrug
"Semler Agro Holding A/S's køb af aktierne betyder for de nuværende ejere af Mejlby & Vilsgaard A/S både et generationsskifte, hvor familien fortsætter i virksomheden, men også en styrkelse og konsolidering af selskabet, samt en fremtidssikring for selskabets medarbejdere. Alle faktorer har været væsentlige for de nuværende ejere", udtaler familien Poulsen. Familien indtræder som aktionær i Semler
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    11/11-15
Minister: Nabotjek bekræfter, at danske landmænd har brug for mindre byrdefulde miljøkrav
Danske landmænd er effektive, men mødes af strengere kvælstofkrav end deres udenlandske kolleger, viser nyt vækst- og nabotjek. Derfor skal de danske miljøkrav gøres mindre byrdefulde for landbruget, så landmændene kan arbejde sig ud af gældskrisen, mener miljø- og fødevareminister.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    11/11-15
Skadedyrsbekæmpere vokser
Efter tre år med vækst i Ringsted flytter Roskilde Skadedyrsservice sin base tilbage til rødderne. Men målet er fortsat vækst, og Peter Fisker Lassen og hans skadedyrsbekæmpere kommer overalt på Sjælland, hvor der er stigende bud efter de erfarne "ghost busters".
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    06/11-15
24 mio. kroner skal skabe vækst og viden i fiskeri og akvakultur
Miljø- og fødevareministeren styrker dansk fiskeri- og akvakultur med 24 mio. kroner til projekter, der skaber vækst og ny viden.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    06/11-15
Hobbysvineavlere har knas med smittebeskyttelsen
Svinebranchen risikerer at blive ramt af frygtede husdyrsygdomme, når hobbyavlere ikke hegner deres udegående svin ordentligt ind.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    05/11-15
Eva Kjer: Forhadte vandløb skal ud af nye vandområdeplaner
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil have færre vandløb omfattet af de nye vandområdeplaner.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    04/11-15
Hver gang du investerer 1 krone i dine grise, får du pengene mange gange igen
- dette er hvad rigtig mange landmænd har erfaret ved at anvende Active NS i gyllen. Produktet er særdeles billig at anvende og kan opfylde de miljøkrav der stilles mht håndtering og opbevaring af husdyrgødning m.m.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    04/11-15
10 innovative idéer til at opnå en bedre verden af materialer
IKEA Group, Nike Inc., NASA, Novozymes, Kvadrat, førende forskere, investorer samt nordiske og amerikanske regeringsrepræsentanter mødes i Malmø den 4.-5. November for at hjælpe 10 innovatører med at forme en verden af materialer, der er mere bæredygtig.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    04/11-15
Eva Kjer Hansen: Vandløb skal lede vand væk
Øget nedbør betyder mere vand på markerne. Kommunerne skal huske at vedligeholde vandløbene, så markerne fortsat kan dyrkes.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    04/11-15
Holbæk: Ny centerleder med fokus på autoservice
Den 38-årige fynbo Ricco Glintborg er for nylig tiltrådt som ny centerleder hos dæk- og autoservicekæden Euromaster i Holbæk. Udbygning af autoserviceforretningen står øverst på centerlederens to do-liste.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/11-15
Trafiksikker landbrugskørsel skal reducere antallet af uheld
Tønder Kommune opfordrer til at huske trafiksikkerheden, når mange landbrugskøretøjer denne tid indtager vejene
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/11-15
Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab
Flere end 23.000 danske selskaber, svarende til hver tiende selskab, eksisterer i en zombie-lignende tilstand - på kreditorers nåde og uden mulighed for vækst, viser en ny analyse fra FSR i samarbejde med Experian.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/10-15
Virksomheder er uvidende om cyberangreb
Mens Rigspolitiets Nationale Center for Cybercrime vurderer, at ni ud af ti virksomheder har prøvet at blive hacket, erkender kun 12 procent af virksomhederne, at de har været udsat for it-kriminalitet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/10-15
Et løft af kyst- og naturturisme i Danmark
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og miljø-og fødevareminister Eva Kjer Hansen præsenterer i dag 10 projekter, der får en forsøgstilladelse og dermed bedre rammer for at udvikle turismen langs de danske kyster i samspil med naturen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    28/10-15
Nye dæk fra en ørkenbusk
Det er lykkedes for Bridgestone at skabe et dæk, hvor andelen af naturgummi er helt erstattet af gummi fra planten guayule, der kan vokse i områder, der normalt ville være golde.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    23/10-15
Ny fiskeriaftale for Østersøen indgået torsdag aften
De danske fiskere må i år se frem til færre torsk og brisling, mens der er fremgang for kvoter for sild og rødspætte.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    20/10-15
Betydeligt færre ESBL-bakterier i kyllingekød
Betydeligt færre resistente ESBL-bakterier er fundet i dansk og importeret kyllingekød i 2014 sammenlignet med året før. Det er andet år i træk, at der er registreret et fald i forekomsten af denne type bakterier i det danske kyllingekød, men i 2014 kan indsatsen mod ESBL i den europæiske slagtekyllingeproduktion også påvises i det importerede kyllingekød. Det viser tal fra den årlige DANMAP-rapport, som er udgivet af Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    20/10-15
Inspiration til lokal afledning af regnvand
På www. laridanmark.dk kan du finde informationer om mere end 200 anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) i Danmark. Læs mere om, hvordan dit LAR-anlæg kommer på laridanmark.dk og find viden, nyheder og inspiration om lokal afledning af regnvand.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    19/10-15
Døde træer baner vej for flere moser og vild natur
De fleste asketræer i Danmark er ved at dø af sygdom. Mange steder står de i drænede moser. I statens skove bliver mange af moserne nu genskabt. I dag indvier Eva Kjer Hansen en genskabt mose ved Aabenraa.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    09/10-15
De danske virksomheder tøver med digitalisering
Ny rapport fra Teknologisk Institut viser, at næsten 40 % af danske fremstillingsvirksomheder ikke har nogen digital understøttelse. Denne udvikling vil føre til et A og et B hold, og følgerne for B-holdet kan vise sig at være katastrofale.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    09/10-15
Sejlende droner skal opdage fiskestimer
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram støtter et projekt, hvor droner skal nedbringe den tid, fiskere bruger på at lede efter fiskestimer. Det gavner både fiskernes økonomi og miljøet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    09/10-15
Signalkrebs truer Gudenåen
Zoolog Morten Vissing fra AQUA advarer "Signalkrebsen kan betyde den visse død for mange af Gudenåens oprindelige arter"
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    08/10-15
Fald i antibiotikaforbruget til dyr
Antibiotikaforbruget til dyr er faldet i 2014 især på grund af et mindre forbrug til svin. Kritisk vigtige antibiotika, der bliver brugt til at behandle mennesker, bruges generelt kun lidt i husdyrproduktionen. Forbruget af kritisk vigtige antibiotika til kæledyr er også faldet. Det viser den årlige DANMAP-rapport fra Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/10-15
Danish Maritime Days sætter Det Blå Danmark på verdenskortet
Danmark sætter igen dagsordenen for de globale maritime drøftelser, når der den 5.-9. oktober 2015 afholdes Danish Maritime Days. Danish Maritime Days afholdes i et offentligt-privat samarbejde, der også skal skabe et internationalt udstillingsvindue for danske maritime løsninger og teknologier til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    07/10-15
Nye miljøkrav til skibe halverer luftforurening
Siden årsskiftet har skibe skullet leve op til nye, strikse miljøkrav. Resultatet er, at mængden af sundhedsskadeligt svovl i luften over Danmark, nu er mere end halveret. Kunstig 'næse' på Storebæltsbroen holder øje med, at skibe overholder reglerne.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    06/10-15
Jægerne indberetter for vildt
Langt flere jægere fortæller om deres jagtudbytte, efter nye regler er blevet indført. Det giver et mere præcist billede af, hvordan danske dyrebestande trives.
Følg virksomhed